Programma

 

Concours

 

Educatie

 

Zelfgemaakt schoolplein orkest

Een uitdagend project in het kader van het Tromp International Percussion een muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten én bezoekers.

Het Zeer Groot Tromp Zelfgemaakte Schoolplein Orkest (GZSO) is een project voor alle groepen binnen het basisonderwijs (inclusief de kleutergroepen). Een muzikaal evenement dat zo vormgegeven wordt dat het past bij het karakter van de school.

Het project wordt op school uitgevoerd, waarbij op ongebruikelijke instrumenten muziek wordt gemaakt. Kenmerk van alle instrumenten is de laagdrempeligheid: kinderen hoeven niet aan muzikale eisen te voldoen om mee te kunnen spelen. Iedere groep krijgt in totaal twee uur (muziek)les.  Eerst als afzonderlijke groep later meer samen met andere groepen.

Tenslotte komt iedereen bij elkaar in een 'schoolpleinconcert' voor ouders, buren en bekenden. Theatraal vormgegeven, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de locatie.

Er wordt op totaal verschillende instrumenten muziek gemaakt.  Cementkuipen, gestemde steigerpijpen, gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en klankplanken worden door de workshopleiders meegebracht. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt.   

Kinderen, ouders en leerkrachten die een 'echt' instrument als saxofoon en gitaar bespelen, kunnen meespelen in het 'Echte Instrumenten Orkest'. Ieder kind van de school maakt één instrument zelf. Doel is om kinderen, die soms nog nooit muziek hebben gemaakt, uiteindelijk met elkaar een indrukwekkende presentatie te laten geven voor ouders, familie, buren en bekenden.

Op iedere school  gaan twee workshopleiders aan de slag,  die onder leiding staan van Fort van de Verbeelding.  In 2010 verzorgden zij, in het kader van Tromp, het community- art project Fanfare Dakar Eindhoven.

 


Foto's

 

Video's