TEMPORARY TROMP2020CPlayground065col 1920

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscaal nummer: 006486381

Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het muziekleven door het met regelmaat, in principe in elk geval tweejaarlijks organiseren van een gespecialiseerd, hoog niveau, internationaal concours voor jonge instrumentale musici op het gebied van de klassieke muziek en daarmee samenhangende activiteiten gericht op het vergroten van de belangstelling voor concours en concoursinstrumenten en verder ook op nieuw repertoire.

Stichting Tromp Muziek Biënnale
Bestuurssamenstelling:
Floris Jansen, voorzitter
Jan van Leeuwen, penningmeester
Jan Karel van der Staay, secretaris
Marina Starmans-Gelijns, bestuurslid
Annelie Gelijns-Tromp, honorair bestuurslid
Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.

  • Het Beleidsplan 2021-2024 is hier te vinden
  • Een inhoudelijk verslag over 2021 is hier te vinden
  • De jaarrekening 2021 is hier te vinden
  • Een inhoudelijk verslag over en jaarrekening van 2022 is hier te vinden
  • Een inhoudelijk verslag over en jaarrekening van 2023 is hier te vinden
  • Het ANBI Standaardformulier 2021 is hier te vinden