ANBI

TROMP Percussion Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Fiscaal nummer: 006486381
Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het muziekleven door het met regelmaat, in principe in elk geval tweejaarlijks organiseren van een gespecialiseerd, hoog niveau, internationaal concours voor jonge instrumentale musici op het gebied van de klassieke muziek en daarmee samenhangende activiteiten gericht op het vergroten van de belangstelling voor concours en concoursinstrumenten en verder ook op nieuw repertoire.

Stichting Tromp Muziek Biƫnnale
Bestuurssamenstelling:
voorzitter - vacature (Marijn ten Harmsen van der Beek t/m 31 december 2020)
Stefan Suy, penningmeester
Lidia Ritzema, secretaris
Marina Starmans-Gelijns
Annelie Gelijns-Tromp, honorair bestuurslid
Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.

Het Beleidsplan 2021-2024 is hier te vinden.

Een inhoudelijk verslag over 2020 is hier te vinden.