ANBI

TROMP Percussion Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscaal nummer:
006486381

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het muziekleven door het met regelmaat, in principe in elk geval tweejaarlijks organiseren van een gespecialiseerd, hoog niveau, internationaal concours voor jonge instrumentale musici op het gebied van de klassieke muziek en daarmee samenhangende activiteiten gericht op het vergroten van de belangstelling voor concours en concoursinstrumenten en verder ook op nieuw repertoire.

 

Stichting Tromp Muziek Biƫnnale

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2020:

Marijn ten Harmsen van der Beek, voorzitter
Stefan Suy, penningmeester
Lidia Ritzema, secretaris
Sven Billet
Marina Starmans-Gelijns
Annelie Gelijns-Tromp, honorair bestuurslid

Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.